ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์

ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุณกรอกจะถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบเพื่อสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ


ชื่อ : (Required)

นามสกุล: (Required)

ชื่อที่แสดงในเว็บไซต์ : (Required)

 

วันเกิด: (Required)

/ /

เพศ: (Required)

ชาย หญิง

รูปภาพ:

 170*120 pixels

บ้านเลขที่ : (Required)

หมู่บ้าน :

บริษัท :

อาคาร :

ห้อง :

ชั้น :

หมู่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : (Required)

เขต/อำเภอ: (Required)

จังหวัด : (Required)

รหัสไปรษณีย์: (Required)

 

โทรศัพท์:

โทรศัพท์เคลื่อนที่:

อีเมล์: (Required)

 

รหัสผ่าน: (Required)


(4-8 ตัวอักษร)

ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง: (Required)

 
คุณต้องการรับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากบุญถาวร ผ่านทางอีเมล์นี้ี้

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณสามารถเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อค้นหาสินค้า บริการ โปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่างๆ และสามารถค้นข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุญถาวรได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เว้นแต่ต้องการบอกรับข่าวสารพิเศษ สมัครขอใช้บริการบางอย่าง หรือติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล์ของเว็บมาสเตอร์

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
บุญถาวรรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก บุคคลอื่น นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามที่คุณร้องขอได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บุญถาวรจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลคุณให้แก่องค์กรอื่นใด ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
- คุณได้ร้องขอและให้อำนาจแก่บุญถาวร
- ข้อมูลที่เปิดเผยจะช่วยให้บริการแก่แก่คุณสำเร็จลุล่วง
- การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น อาจได้รับการขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าตามคำสั่งศาล หรืออาจได้รับการร้องขอให้ทำ เพื่อเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้
ยอมรับข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
 
 
 
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.