กรอกใบสมัครออนไลน์

ตำแหน่ง : (Required)

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ: (Required)

นามสกุล: (Required)

วันเกิด: (Required)

/ /

เพศ : (Required)

ชาย     หญิง

ส่วนสูง:

  ซม.

น้ำหนัก:

  กก.

โทรศัพท์:

โทรศัพท์เคลื่อนที่:

อีเมล์: (Required)

เว็บไซต์:

เงินเดือนที่ต้องการ: (Required)

รูปภาพของคุณ:

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ : (Required)

หมู่บ้าน :

บริษัท :

อาคาร :

ห้อง :

ชั้น :

หมู่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : (Required)

เขต/อำเภอ: (Required)

จังหวัด : (Required)

รหัสไปรษณีย์: (Required)

 

ประวัติทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด)

ระดับการศึกษา: (Required)

ชื่อสถาบัน: (Required)

คณะ / สาขาวิชา: (Required)

ปีที่ศึกษา: (Required)

ตั้งแต่  ปี  ถึง  ปี 

เกรดเฉลี่ย: (Required)

 

ประวัติการทำงาน (เรียงจากล่าสุด)

ประสบการณ์: (Required)

ปี เดือน
 

บริษัท: (Required)

ตำแหน่ง: (Required)

เงินเดือนล่าสุดที่ได้รับ: (Required)

  บาท

ระยะเวลา: (Required)

ตั้งแต่   เดือน ปี
ถึง เดือน ปี
  ปัจจุบัน

ลักษณะงานที่ทำ: (Required)

 

คุณสมบัติพิเศษ:

เอกสารประกอบการสมัคร:

 

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 8 Mb.
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 8 Mb.
   
   
   
   
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.