เปิดตำนานบุญถาวรพ.ศ.2520พ.ศ.2527พ.ศ. 2535พ.ศ.2543พ.ศ.2550พ.ศ.2551พ.ศ. 2552

จากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประกอบกับได้อาศัยวิชาชีพทางด้านวิศวกร ในการทำงานทางด้านการก่อสร้าง ทำให้คุณวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ได้เล็งเห็นช่องว่างแห่งการพัฒนาธุรกิจทางด้านวัสดุตกแต่ง เพราะในขณะนั้น การขยายตัวของบ้านจัดสรรภายในกรุงเทพฯ มีปริมาณที่มากและค่อนข้างจะแน่น และมีแนวโน้มที่จะขยายตัว ออกไปสู่บริเวณชานเมือง ประกอบกับร้านค้าวัสดุเฉพาะทางขณะนั้นยังคงเป็นร้านโชว์ห่วยทั่วไป แถวมหาพฤกษธาราม คุณวิวัฒน์ จึงได้มาเริ่มบุกเบิกธุรกิจของครอบครัว บนถนนงามวงศ์วาน โดยใช้ชื่อร้านว่า บริษัท บุญถาวรวัสดุภัณฑ์ จำกัด การพัฒนาได้เริ่มจากร้านค้าห้องแถวทั่วไป ที่ไม่มีระบบการดำเนินการที่ซับซ้อนมากนัก เปลี่ยนมาเป็นร้านค้าที่มีการติดแอร์ และมีการพัฒนาการทางด้านการห้องตัวอย่าง ให้ลูกค้าได้สัมผัสได้จริง นับเป็นจุดแรกที่มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ ร้านโชว์ห่วยทั่วไป มาเป็นร้านค้าที่มีการตกแต่ง การจัดวาง และมีการบริการออกแบบให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าอยากได้ ซึ่งในช่วงแรกนี้ยังคงมุ่งเน้นของการขาย เซรามิคและสุขภัณฑ์ เป็นหลัก

Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.